Pirkimo taisyklės ir Privatumo politika

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE ISPANUKALBOSNAMAI.LT (TOLIAU IKN) TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA (ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS)

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1.  Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ispanukalbosnamai.lt taisyklės.

1.2. Prekės – apibrėžia kuponus, kuponus sumai ar kitas IKN esančias prekes.

1.3.Pardavėjas – VšĮ „Ispanų kalbos namai“  juridinio asmens kodas 302539049, registracijos adresas Gedimino pr. 28/2, Vilnius, el.paštas: info@ispanukalbosnamai.lt

1.4. Pirkėjas – prekę įsigyjantis fizinis ar juridinis asmuo; Pirkėjas ne būtinai yra kupono naudotojas.

1.5. Kupono naudotojas – asmuo gavęs iš Pirkėjo įsigytą prekę ir naudojasi juo, pvz.dalyvaudamas kursuose.

1.6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis, o sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas suformuoja prekių krepšely, pateikia nurodytą kontaktinę informaciją, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis spaudžia „Sutinku“ , paspaudžia mygtuką “Pirkti”,  atlieka bankinį mokėjimą.

 1. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2.1. Asmens duomenys IKN yra surenkami šiuo būdu:

2.1.1. užsisakant prekes IKN, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus nurodyti duomenis:

 • vardas, pavardė;
 • pašto adresas;
 • telefono numeris;

2.1.2. IKN svetainės lankytojui užsakant Naujienlaiškį nurodomas el.paštas.

2.1.3. IKN svetainėje atliekant registracijas, užklausas, tiesioginį susirašinėjimą per svetainę pateikiami duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • pašto adresas;
 • telefono numeris;

2.2. Pirkėjas arba lankytojas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.4. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo sutartys (kuponų ar kitų prekių pirkimas) sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

2.4. IKN svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pvz., svetainėje www.ispanukalbosnamai.lt leidžiama pirkti prekes ir / ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims, tačiau bet kuriuo atveju, norint susikurti savo paskyrą ir / ar užsisakyti prekę bei naudotis kitomis paslaugomis, prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama pirkti prekių ir / ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

3.1.Asmens duomenys yra saugomas pasitelkiant ES Bendrojo duomenų saugos reglamento taikytinus principus ir tvarką, čia…

3.2. Punktuose  2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. nurodytais tikslais renkami ir tvarkomi IKN asmens duomenys saugomi 5 metus.

3.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi asmens duomenys saugomi 5 metus, atsisakyti šio taikymo klientas gali bet kuriuo metu, pateikdamas raštišką prašymą info@ispanukalbosnamai.lt, prašydamas sunaikinti jo duomenis, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

4.2. IKN turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis, jeigu Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis.

 • Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
 • Pirkėjas atsako už šio kupono panaudojimą laiku arba jo tinkamą perdavimą Naudotojui. Naudotojas gavęs kuponą iš Pirkėjo yra tik kupono naudotojas ir turėtojas, kuriam netaikoma šių nuostatų 6.5. punktas.
 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

5.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės IKN teikiamomis paslaugomis.

 • Tinkamai saugoti ir tvarkyti pirkėjo Asmens duomenis.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu (tai gali būti tik el.pašto adresas)
 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 • Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po tokių sąlygų pasikeitimų naudojasi IKN teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

 1. Prekių užsakymas-pristatymas-grąžinimas (kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai)

6.1. IKN Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą, išskyrus atvejus, jeigu vyksta nenumatyti svetainės sutrikimai. Tokiu atveju klientai gali susisiekti per Facebook „Ispanų kalbos namai – IKN“ arba parašydami elektroninį laišką.

6.2. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.

6.3.  IKN Parduotuvėje pirkimo metu galioja realiame laike galiojančios prekių kainos ar joms taikomos nuorodos, esant klaidingoms kainoms Pirkėjas privalo apie tai pranešti IKN, o IKN privalo nedelsiant patikslinti galutinę kainą.

6.4. Pageidaujant Pirkėjui gali būti pateikiamas sąskaita faktūrą įmonei, jeigu nurodomas toks pageidavimas užsakymo metu.

6.5. Pinigai už įsigytas prekes pirkėjui gali būti grąžinami per 14 d. nuo kupono ar prekės įsigijimo datos, jeigu pateikiami pirkimą įrodantys dokumentai (pavedimo kopija, kupono numeris) ir  IKN gali atsekti tokį pirkimą.

6.6. Pinigai nėra gražinami tuo atveju, jeigu įsigijus konkretų kuponą su konkrečia nurodyta kursų data ir buvo atlikta registracija bei gautas apie registraciją patvirtinantis laiškas.

6.7. IKN pasilieka teisę koreguoti konkrečią kursų datą, nurodytą kupone, apie tai iš anksto pranešus Pirkėjui pirkimo metu nurodytu el.pašto adresu, tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

6.8. Pinigai nėra grąžinami ir tuo atveju, jeigu Pirkėjas piktnaudžiauja kupono panaudojimo sąlygomis, užsiregistravus į kursus ir į juos neatvykus, pradėjus lakyti kursus ir juos metus, lankant retkarčiais ir kiti piktnaudžiavimo pasinaudoti atvejai dėl Pirkėjo ar Kupono naudotojo kaltės.

6.9. Pinigai pradėjus lankyti kursus nėra gražinami, nelankytos dienos nėra kompensuojamos jokia pinigine išraiška.

 

 1. Kuponų kursams galiojimo tvarka ir panaudojimas

7.1.  IKN kuponų galiojimas ar data apibrėžiamas konkrečiame pasiūlyme, t.y., jeigu įsigyjama kuponas konkretiems kursams konkrečia data, kuponas laikomas panaudotas ir užregistruotas, pinigai už jį nėra grąžinami.

7.2. IKN kuponas įsigytas konkrečiai sumai galioja pirmiems kursas, paskelbtiems IKN puslapyje, nuo įsigijimo datos arba jį panaudojant per 8 mėnesius.

7.3. Dėl Pirkėjo ar Kupono naudotojo kaltės užsiregistravus į konkrečius kursus ir juos lankant ne nuosekliai, pinigai nėra niekaip perkeliami į ateities kursus ar kompensuojami.

 

 1. Fizinių prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2-5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

8.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 

 1. Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje IKN gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.2. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Nuomonę/ Prašymą / skundą dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti  VšĮ „Ispanų kalbos namai“ nurodytais „Kontaktais“.