Kalbos lygiai

PRADEDANTIS VARTOTOJAS

Išmokstama skaityti ir rašyti, taisyklingai tarti žodžius. Gebama užduoti lengvus klausimus ir trumpai į juos atsakyti, suformuoti paprastą sakinių struktūrą, rašyti trumpas žinutes draugams. Gebėjimas bendrauti paprastomis temomis: šeima, kelionės, pomėgiai, darbas ir kitos. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.Gali skaityti paprastus tekstus, susikalbėti gatvėje, telefonu.

Aukštesnis pradedančiojo lygis, turintiems ispanų kalbos pagrindus.Gebama paprašyti, paklausti bei atsakyti į atvirus klausimus, gebama laisviau komunikuoti, išreikšti mintis, rašyti nesudėtingus tekstu, laiškus. Turi gramatinių laikų pagrindus, geba atpažinti, kada kokį laiką naudoti. Laisvai kalbama apie save, darbą, laisvalaikį, gebama organizuoti keliones ar susitikimus, užsienio svečių pasitikimą. Laisvai kalbama apie lankytinas vietas, savo šalies kultūrą. Sugeba išreikšti savo emocijas, reaguoti į pašnekovą. Bendravimas formalioje ir neformalioje aplinkoje.

SAVARANKIŠKAS VARTOTOJAS

Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba laisvai ir spontaniškai reikšti mintis, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. Sugeba ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir ją pagrįsti. Kalba sudėtingesniais sakiniais, naudodamas įvairesnius žodžius, sinonimus.

Gebama suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.